Stop Parkinson Walk: wandeling door het Maasland

Rotaryclub Brussel Coudenberg heeft een groots evenement opgezet ‘ De Stop Parkinson Walk’.  Hierbij gaan 4 personen een wandeling van 1500 km doen langsheen de grenzen van België tussen 23 augustus en 10 oktober 2020. 

De bedoeling is om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

 

De 3 Rotaryclubs van het Maasland hebben de handen in elkaar geslagen en gaan deze actie ondersteunen door traject 14 van Kessenich tot Maasmechelen open te stellen voor alle geïnteresseerde wandelaars. Dit traject wordt gelopen op zaterdag 5 september 2020.

 

Spijtig genoeg heeft het Covid 19 virus ons serieus parten gespeeld bij de organisatie van deze wandeling. Zoals de zaken er nu voor staan gaan we de wandeling kunnen laten doorgaan mits een aantal maatregelen. 

Als ondernemersclub Distoc willen we meehelpen om dit initiatief extra bekendheid te bezorgen zodat alsnog dit evenement een succes wordt en er financiële steun kan gegeven worden door Rotary aan het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.  Wie wenst deel te nemen of te sponsoren kan contact opnemen met Gerry Hurkens gerry.hurkens@me.com.  Als voorzitter van de ad hoc commissie Stop Parkinson Walk heeft Gerry besloten om 3 dagen mee te wandelen met de initiatiefnemers en hem te laten sponsoren per afgelegde kilometer. Dit gaat in totaal 90 kilometer zijn en het bedrag dat leden kunnen sponsoren kunnen ze zelf bepalen (0,5 – 0,75 of 1 euro per kilometer) 

Hierbij de Flyer Rotary er met bijkomende info.